Oznámenie o narodení dieťaťa

Priezvisko a meno dieťaťa
Meno a priezvisko rodičov
Ján Rudaš Ing. Anna Ivanocová a Bartolomej Rudaš
Emma Kalmánová Denisa Belásová a Adrián Kálmán
Marko Štefan Varga Alexandra Belková a Štefan Varga
Dávid Lacko Mgr. Evelína Lacková a Mgr. Július Lacko
Maximilián Džubák Olívia Džubáková a Ján Džubák

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.