Oznámenie o narodení dieťaťa

Priezvisko a meno dieťaťa
Meno a priezvisko rodičov
Emma Fráterová Ing. Michaela Fráterová a Ing. Sebastián Fráter
Boris Török Mgr. Nikoleta Töröková a Imrich Török
Kočišová Elina Kočiš Kis Renáta a Kočiš Tichomír

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.