Oznámenie o úmrtí

„Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenie odišli.

A lesy budú stále v slnku sniť

a vody driemať v lesku bielych hviezd.“ (J.Zeyer)

PhDr. Ján BALLA

Mária TAKÁCSOVÁ

Tibor BAJUSZ

Ladislav BARTA

Milan LAŠKODY

Alžbeta RENDEŚOVÁ

Ladislav UJHÁZI

Helena VARGOVÁ

Alexander TÓTH

Ladislav ZELENC

Juraj ZÁKANY

Mária POLLÁKOVÁ

Štefan JUHÁSZ

ČESŤ  ICH  PAMIATKE!

     „Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,

a ja schnem sťa tráva.“ (Žalm 102,12)