Oznámenie o úmrtí

„Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenie odišli.

A lesy budú stále v slnku sniť

a vody driemať v lesku bielych hviezd.“ (J.Zeyer)

Irena Repaská

Irena Borkesová

Mária Kášová

Ing. Alexander Káša CSc.

Milan Kačmarik

Jozef Kočiš

Ján Hrabovszki

Tomáš Szegedi

Michal Kotuc

Irena Zachariášová

Zoltán Czap

Alžbeta Baloghová

Mária Kováčová

Margita Labbanczová

ČESŤ  ICH  PAMIATKE!

     „Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,

a ja schnem sťa tráva.“ (Žalm 102,12)

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.