Oznámenie zberu elektroodpadu

 29.06.2021

Oznamujeme obyvateľov obce, že na základe oznámenia firmy Fúra s.r.o. Košice sa zber elektorodpadu podľa harmonogramu prekladá na skorší termín zo dňa 8.7.2021 na termín 30. júna 2021. 

    Zoznam aktualít :

    1 2 ... 10