Oznámenie o odovzdaní delegovaní člena do MVK a kandidátných listín

 25.08.2022


OBEC BORŠA

Ružová 188/2, 076 32 Borša

OZNÁMENIE

Obec Borša, zastúpená starostkou obce Ing. Annou Tünde Vargovou, v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje nasledovné:

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022 môžete vykonať nasledovne mimo úradných hodín:

E-mailová adresa: obecborsa@gmail.com

alebo na adresu

Ing. Anna Tünde Vargová

Adresa: Ružová 317/13

Mobil: 0905 208 346

Zároveň oznamujeme meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, ktorej je možné odovzdať kandidátne listiny:

Csilla Sándor Szabó

Adresa: Hlavná 390/23, Borša

Mobil: 0918 474 926

V Borši, dňa 25.08.2022

Ing. Anna Tünde Vargová

                                                                                          starostka obce    Zoznam aktualít :

    1 2 ... 10