Kontakty

Toto webové sídlo www.obecborsa.sk spravuje Obec Borša je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Borša 

Adresa:
Obecný úrad Borša 
Ružová 188/2
076 32 Borša

IČO: 00331341

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Tokajská oblasť
Počet obyvateľov: 1210
Rozloha: 954 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1221

Všeobecné informácie: obecborsa@bodnet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 6792213, +421 56 6683350, +421 56 6683351

Kompetencie:
Obec Borša je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Borša je zriadený na stavebnom úrade v Borša.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk