Oznámenie o narodení dieťaťa

Priezvisko a meno dieťaťa
Meno a priezvisko rodičov
Kočišová Elina Kočiš Kis Renáta a Kočiš Tichomír
 Fráterová Emma Ing. Michaela Fráterová a Ing. Sebastián Fráter
 Török Boris Mgr. Nikoleta Töröková a Imrich Török
Lučanská Klára Ing. Ivan Lučanský a  MUDr. Mária rod. Mihóková
Bacák Tomáš Bacák Tomáš a Szücsová Viktória
Čopak Šimon Mgr. Martin Čopák a Mariana Čopáková

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.