Oznámenie o narodení dieťaťa

Priezvisko a meno dieťaťa
Meno a priezvisko rodičov
Svábová Lilien Horocká Patrícia a Sváb Róbert
Hutman Nathaniel Hutman Dávid a Bc. Anna Hutman

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.