Oznámenie o narodení dieťaťa

Priezvisko a meno dieťaťa
Meno a priezvisko rodičov

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.