Základné údaje

Okres: Trebišov
Mikroregión: Združenie Tokajských obcí
Prvá písomná zmienka: 1221
Nadmorská výška: 102m.n.m.
Počet obyvateľov: 1268
Výmera katastra: 955 ha

Kontakty:

Obecný úrad Borša
Ružová 188
076 32  Borša

Tel.: +421 56 6792 213, +421 56 668 33 50, +421 56 668 33 51
Fax: +421 56 6792 213

E-mail: obecborsa@bodnet.sk

Obec Borša sa nachádza v južnej časti Východoslovenskej nížiny. Vyvinula sa zo starého osídlenia, ktorého pozostatky sa v chotári objavili a pochádzajú z 11. storočia. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1221, čím sa radí k jedným z najstarších v Zemplíne. Obec patrila viacerým šľachtickým rodom. Obzvlášť je však spájaná s Františkom II. Rákoczim, ktorý sa tu narodil. V obci dnes žije vyše 1200 obyvateľov. Tomuto číslu zodpovedá i infraštruktúra a občianska vybavenosť v Borši. Základná škola a materská škola sídlia v jednej budove. Obec má vybudovaný i dom smútku, kultúrny dom. Rozvoju športových aktivít napomáha futbalové ihrisko a viacúčelový športový areál. Kultúrnych telies v Borši vyzdvihujeme folklórny súbor Muškatli. Z hľadiska náboženstva sa ľudia hlásia k rímskokatolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej viere. Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou obce je evanjelický kostol. Pochádza z 13. storočia a počas svojej existencie prešiel viacerými úpravami. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1936. Gréckokatolícky chrám z roku 2003 predstavuje moderný architektonický prvok v obci. Spomedzi viacerých drobných sakrálnych stavieb osloví asi najviac storočná murovaná zvonica. V Borši sa zachoval kaštieľ Františka II. Rákocziho. Pochádza z polovice 16. storočia. Je zrenovovaný a venovaný pamiatke tohto šľachtica. Okolie kaštieľa tvorí UNESCOm chránený lesík s množstvom vzácnych drevín a s jazierkom. Nádherné prírodné zákutia nájdete i v okolí rieky Bodrog. V chotári obce bol v nedávnej minulosti vykonaný geotermálny vrt, prameň vody s teplotou 36 stupňov by mal byť využitý ako zdroj pre termálne prírodné kúpalisko a na vykurovanie verejných budov v obci. Turistickým lákadlom pre hostí je bezpochyby i chýrne tokajské víno a povestné vínne pivnice v Borši.