Cirkev

Gréckokatolický chrám

Web stránka: www.grkatke.sk

Gréckokatolícky chrám  - farský chrám svätého proroka Eliáša bol postavený v rokoch 1997 – 2001. Ikonostas je dielom gréckokatolického kňaza Gábora Janku. Gréckokatolíckych veriacich je 444. Každú nedeľu je v chráme svätá liturgia - o 9.30 v maďarskom jazyku. Odpust sa koná každoročne 20. júla na sviatok svätého proroka Eliáša. Samostatná farnosť vznikla v roku 2003. Od roku 2015 každoročne počas vianočných sviatkov je postavený drevený betlehem v životnej veľkosti pred chrámom. Autorom týchto diel je Erik Trella.

V súčastnosti v kostole slúži farár István Mondok Pálmay.

Reformovaný kostol

Web stránka: www.apsida.sk/c/3070/borsa

Reformovaný kostol -  patrí medzi najstaršie zachované kostoly v tomto regióne. Bol postavený v priebehu 12. storočia. Počas reformácie, pred rokom 1552, prešiel kostolík do rúk kalvínov.  Začiatkom druhej polovice 17. stročia sa dočkal celkovej obnovy, ďalšie opravy sa potom uskutočnili aj v rokoch 1798 a 1818. Dodnes funkčný zvon je z roku 1654 a odliali ho v Prešove v dielni Geogia Wirda. 

V kostole slúži farár Hozák Viktor od 25. júla 2018
Počet reformovaných veriacich: 205
Bohoslužby sú každú nedeľu o 09.00
Odpust neoslavujú.

Rímskokatolický kostol

Rímskokatolícky kostol na nebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1936. V roku 2017 sa konala väčšia úprava na kostole výmena strechy, okien a oltára. Rímskokatolických veriacich je 491.

Pravidelné bohoslužby

Utorok: 16:30
Piatok:16:30
Nedeľa: 8:00 slovenský, 9:30 maďarský
Sviatok v deň prac. pokoja: 8:00 slovenský, 9:30 maďarský

Sezónne bohoslužby

Poriadok bohoslužieb platí pre obdobie: 26.3. - 28.10.
Utorok: 17:30
Piatok:17:30
Nedeľa: 8:00 slovenský, 9:30 maďarský
Sviatok v deň prac. pokoja: 8:00 slovenský, 9:30 maďarský
V súčastnosti v kostole slúži farár  Alfréd Vranay.

Sviatočný odpust sa koná každoročne  15. augusta