Kaštieľ

https://www.borsikastely.eu/

Oznámenie

Bližšie informácie o kaštieli nájdete na web stránke: www.borsikastely.eu

Tel. kontakt 0948 140 880

Renesančný kaštieľ s parkom na južnom okraji obce Borša, z polovice 16. storočia, podstatne upravený v rokoch 1939 – 1943 je najvýznamnejšou pamiatkou obce. Do histórie sa zapísal najmä tým, že sa tu 27. marca 1676 narodil František Rákoczi II. – vodca posledného protihabsburského stavovského povstania. Hrad bol v držbe viacerých rodov (Perínovci, Polónyovci, Lórantffyovci, Rákocziovci). V areáli sa nachádza jeho bronzová busta.

Interiér: Zväčša rovné stropy a renesančné klenby. Stála expozícia pripomínajúca a prezentujúca osobnosť Františka Rákocziho II., vodcu protihabsburgského povstania, narodeného v tomto kaštieli.

Exteriér: Kaštieľ má dnes pôdorys v tvare písmena L, resp. s prihliadnutím k prístavbe novších hospodárskychčastí, v tvare nepravidelného písmena U. Na styku dvoch pôvodných krídel je nárožná štvorcová hranolová bašta, ktorá by mohla byť pozostatkom veže.