Symboly obce

Obecné symboly sú:

  • erb obce
  • vlajka obce

Erb obce tvorí lemeš a čerieslo vo vzpriamenej polohe v reťazovom kruhu

Obecná vlajka pozostáva so štyroch pozdĺžných pruhov vo farbách zelenej (2/5), bielej (1/5), žltej (1/5) a zelenej (1/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.