Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 Zmluva o dielo Odb.: Obec Borša
Dod.: KA2, s. r. o.
45 687.38 €
Dodatok č. 8 Dodatok k zmluve na odpad Odb.: Obec Borša
Dod.: 1. východoslovenská OZV
0 €
Zmluva č. 524062 Dotácia Odb.: Obec Borša
Dod.: Dobrovoná požiarna ochrana SR
5 000 €
MC20022024-001 Vytvorenie webstránky Odb.: Obec Borša
Dod.: webex digital s.r.o.
0 €
Dodatok č. 7 Dodatok k zmluve na odpad Odb.: Obec Borša
Dod.: 1. východoslovenská OZV
0 €
1/2023 Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša" (Ul. Františka Rákocziho) Odb.: Obec Borša
Dod.: Gepstav
0 €
353420 - 2023 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.353420-2023 Odb.: Obec Borša
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
59 073.71 €
353420 - 2023 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 353420-2023 Odb.: Obec Borša
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
26 947.30 €
353420-2023 Úverová zmluva Odb.: Obec Borša
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
59 073.71 €
Dodatok 2/2023 Dodatok k zmluve na odpad Odb.: Obec Borša
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2