Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 12)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 7 Dodatok k zmluve na odpad Odb.: Obec Borša
Dod.: 1. východoslovenská OZV
0 €
1/2023 Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša" (Ul. Františka Rákocziho) Odb.: Obec Borša
Dod.: Gepstav
0 €
353420 - 2023 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.353420-2023 Odb.: Obec Borša
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
59 073.71 €
353420 - 2023 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 353420-2023 Odb.: Obec Borša
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
26 947.30 €
353420-2023 Úverová zmluva Odb.: Obec Borša
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
59 073.71 €
Dodatok 2/2023 Dodatok k zmluve na odpad Odb.: Obec Borša
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
Dodatok č. 2 Dodatok k zmluve Odb.: II. Rákóczi Ferenc n.o.
Dod.: Obec Borša
0 €
523062 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Borša
Dod.: Dobrovoná požiarna ochrana SR
5 000 €
Dodatok č. 6 Dodatok k zmluve na odpad Odb.: Obec Borša
Dod.: 1. východoslovenská OZV
0 €
Dodatok č. 1/2023 Poskytovanie nakladania s odpadmi Odb.: Obec Borša
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
Dodatok č. 5 Dodatok k zmluve na odpad Odb.: Obec Borša
Dod.: 1. východoslovenská OZV
0 €
1/2022 Obnova kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša Odb.: Obec Borša
Dod.: Reinter s.r.o
599 391.04 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2