Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav Borša

 25.01.2024


1 2 3 4 5