Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR

 08.04.2024


1 2 3 4 5 6