Oznámenia o uzavretí manželstva

Oznámenie o uzavretí manželstva

občanov obce Borša v roku 2021

Dátum sobáša

Meno a priezvisko ženícha

Bydlisko

Meno a priezvisko nevesty

Bydlisko

13.03.2021 Miachal Sajko Borša Patrícia Vargová Košice
19.06.2021 Erika Pastor Trebišov Laura Behyňová Borša
01.07.2021 Ing. Michal Ormoš Prešov Ing. Natália Galdunová  Veľký Šariš
10.07.2021 Tomáš Bacák Borša Viktória Szűcsová Borša
10.07.2021 Ján Bacák Borša Eva Zádoriová Borša
22.07.2021 Jozef Kovács Černochov Ľudmila Vološinová Brehov
04.09.2021 Martin Vereš Borša Klaudia Rugovská  Somotor

Menovaní súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.