Oznámenia o uzavretí manželstva

Oznámenie o uzavretí manželstva

v obci Borša v roku 2024

Dátum sobáša

Meno a priezvisko ženícha

Bydlisko

Meno a priezvisko nevesty

Bydlisko

Menovaní súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.