Oznámenia o uzavretí manželstva

Oznámenie o uzavretí manželstva

v obci Borša v roku 2023

Dátum sobáša

Meno a priezvisko ženícha

Bydlisko

Meno a priezvisko nevesty

Bydlisko

20.05.2023 Tomáš Szántó  Trebišov Ing. Martina Hankoščáková Sečovce
17.06.2023 Roman Kohutiar Košice Mgr. Alexandra Búzová  Košice
22.06.2023 Ing. Matej Sabol Košice Mgr. Ivana Silvášiová Košice
05.08.2023 Marek Marci Bratislava Rita Oláh  Šamorín
25.08.2023 Mgr. Norbert Csoma Somotor - Véč Mgr. Andrea Ujháziová  Somotor
16.09.2023 Martin Jacko Bratislava  Ing. Lea Karafová Kokšov-Bakša
22.09.2023 Milan Behyňa Borša Mgr. Petra Korinková Borša
23.09.2023 Marián Moroz Bara Mária Kázmérová Bara

Menovaní súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.