Oznámenia o uzavretí manželstva

Oznámenie o uzavretí manželstva

občanov obce Borša v roku 2021

Dátum sobáša

Meno a priezvisko ženícha

Bydlisko

Meno a priezvisko nevesty

Bydlisko

13.03.2021 Michal Sajko Borša Patrícia Vargová Košice
19.06.2021 Erik Pastor Trebišov Laura Behyňová Borša
01.07.2021 Ing. Michal Ormoš Prešov Ing. Natália Galdunová  Veľký Šariš
10.07.2021 Tomáš Bacák Borša Viktória Szűcsová Borša
10.07.2021 Ján Bacák Borša Eva Zádoriová Borša
22.07.2021 Jozef Kovács Černochov Ľudmila Vološinová Brehov
04.09.2021 Martin Vereš Borša Klaudia Rugovská  Somotor
14.09.2021 Ondrej Mundier Čadca Kinga Dobóová  V. Trakany
01.10.2021 Mgr. Pavol Štefanko Trebišov Ing. Andrea Vargová  Trebišov
16.10.2021 Peter Gablyasz Košice Mgr. Kornélia Borsos Košice

Menovaní súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.