Oznámenie o úmrtí

„Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenie odišli.

A lesy budú stále v slnku sniť

a vody driemať v lesku bielych hviezd.“ (J.Zeyer)

Verbír Alexander

Szálka František

Sabopálová Anna

Segedy Ľudovít

Hajdu Ján

Pavlík František

Ballová Júlia rod. Hančovská

Ing. Szabó Ladislav

Butela Tibor

Irena Helmesziová rod. Oroszová

Zuzana Szalontayová rod. SemanováČESŤ  ICH  PAMIATKE!

     „Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,

a ja schnem sťa tráva.“ (Žalm 102,12)

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.