Oznámenie o úmrtí

„Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenie odišli.

A lesy budú stále v slnku sniť

a vody driemať v lesku bielych hviezd.“ (J.Zeyer)

Ladislav UNGVÁRI

Helena HUTKOVÁ rod. Paľková

László MOLNÁR

František BOJTOŠ

Štefan LENGYEL

Michal MOLNÁR

Ján RUDIK

Štefan JUHÁSZ

Eva ARTIMOVIČOVÁ rod. Kovácsová

ČESŤ  ICH  PAMIATKE!

     „Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,

a ja schnem sťa tráva.“ (Žalm 102,12)

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.