Oznámenie o úmrtí

„Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenie odišli.

A lesy budú stále v slnku sniť

a vody driemať v lesku bielych hviezd.“ (J.Zeyer)


Křivánek Přemysl

Jacková Šarlota rod. Mentová

Matis Otto

Kuszik Jozef

Kárová Margita rod. Balogová

Ujhaziová Eva rod. Cáboczká

Balla Štefan

Laczkó Lajos

Kalinič Juraj

Olexa Milan

ČESŤ  ICH  PAMIATKE!

     „Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,

a ja schnem sťa tráva.“ (Žalm 102,12)

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.