Oznámenie o úmrtí

„Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenie odišli.

A lesy budú stále v slnku sniť

a vody driemať v lesku bielych hviezd.“ (J.Zeyer)

Ján KOČIŠ

Mária ŠEREŠOVÁ rod. Holodová

István KÁZMÉR

Edmund DAKOŠ

Agnesa KÁROVÁ rod. Kucziková

Imrich RIGDA

Magdaléna Takáčová rod. Ungváriova

Ladislav Káša

Agnesa KLEMOVÁ rod. Hutková

Júlia SETÉTHOVÁ rod. Baloghová

Ladislav Šandor

Helena Bojtošová rod. Gergeľová

Katarína Gásparová rod. Kočišová

Július Ungvári

TAKÁČOVÁ Veronika rod. MedzsibrickáČESŤ  ICH  PAMIATKE!

     „Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,

a ja schnem sťa tráva.“ (Žalm 102,12)

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.