Oznámenie o narodení dieťaťa

Priezvisko a meno dieťaťa
Meno a priezvisko rodičov
Cábocká Alexandra Cábocká Annamária a Cábocký Karol
Zamba Oliver Katarína Jávorská a Ivan Zamba
Illéš Karol Zádoriová Sandra a Illéš Karol
Hančovský Nikolas Jelinková Silvia a Hančovský Erik
Šiška Benett Vojtech Šiška a Erika Torkošová rod. Baloghová

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.