Oznámenie o narodení dieťaťa

Priezvisko a meno dieťaťa
Meno a priezvisko rodičov
Belko Adam Zuzana Kárová a Tibor Belko
Lilla Mihóková Lucia Mihóková a Zoltán Mihók
Oliver Tóth Ján Tóth a Frederika Eszenyiová
Martin Kostik Martin Kostik a Mária Kačmariková
Zoja Lacková Július Lacko a Evelyna Lacková

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.